Näin opiskelet vieraita kieliä

Yleisohjeita

• Mieti, millainen oppija olet: opitko kuulemalla, näkemällä, lukemalla vai kenties yhdistämällä oppimisen liikemuistiin

• Käytä kieltä jokaisessa mahdollisessa tilanteessa!

• Varaa riittävästi aikaa kieltenopiskeluun: etenkin jos kieli on vaikeaa, älä ota opintojaksoa muutenkin jo täyteen jaksoon. Jos kielet menevät helposti sekaisin, pyri opiskelemaan vain yhtä kieltä yhdessä jaksossa.

• Innosta lähipiiri oppimaan kanssasi: kysele esim. sanakokeen sanoja vuorotellen kaverin kanssa. Selittäkää kielioppiasioita toisillenne omin sanoin.

• Aloita kokeisiin valmistautuminen ajoissa ja käsittele asiat yksi kokonaisuus kerrallaan. Testaa osaamistasi lukemisen jälkeen esim. kertaustehtäviä tekemällä.

• Kiinnitä huomiota keskittymiseen oppitunneilla ja kotona opiskellessasi: jos puuhailu auttaa keskittymään, kokeile piirtelyä, joka ei häiritse muita.

• Aloita uuden asian muistiinpanot vihossa uudelta sivulta.

• Tee tunnilla tehtävät harjoitukset ja kotitehtävät huolella ja tee tarvittaessa ylimääräisiä lisätehtäviä esim. kirjasta tai oppikirjojen nettisivuilta.

• Tee koealueesta/kappaleesta tiivistelmä, tukisanalista tai miellekartta ja käytä sitä asian kertaamiseen.

• Visuaalinen oppija: käytä opiskelussa värikyniä erottelemaan asioita (esim. alleviivaa eri sanaluokat tai eri sukuiset sanat eri värein), numeroi, laadi miellekarttoja, käytä värillisiä tarralappuja

• Käytä kieltä myös koulun ulkopuolella: hanki vieraskielinen kirjekaveri, irkkaile/chattaile netissä, lue vieraskielisiä kirjoja, sarjakuvia yms., katso televisiota (ilman tekstityksiä) ja kuuntele radiota, kirjoita päiväkirjaa vieraalla kielellä, vieraile vieraskielisillä nettisivuilla, vaihda kännykkäsi valikkokieltä, kuuntele kohdekielistä musiikkia

• Ota huomioon opettajilta aikaisemmin saamasi palautteet (suulliset ja esim. koepapereihin ja kirjoitelmiin kirjoitetut kommentit) ja pyri kehittämään taitojasi niiden perusteella.

 

Sanaston opiskelu 

• Opiskele sanat aina tekstiyhteydessä: pelkän sanaston lukeminen esim. sanakokeeseen ei yleensä tuo parasta mahdollista oppimistulosta, sillä sanat oppii ja muistaa parhaiten asiayhteydessään.

• Ryhmittele opiskeltavia sanoja: muistele synonyymejä, vastakohtia, samankaltaisia sanoja ja kokoa sanaryhmiä esim. miellekartoiksi

• Laajenna sanavarastoasi opettelemalla uusista sanoista myös vastakohtia, substantiiveista vastaavia verbejä jne.

• Toista oppimiasi sanoja tarpeeksi usein. Voit esim. toistaa vaikeita sanoja bussipysäkillä tai pyöräillessäsi.

• Kirjoita vaikeita sanoja post it -lapuille ja liimaa laput esim. jääkaapin oveen.

• Opettele sanastoa laatimalla sanoista omia lauseita, sarjakuvia tms.

• Lue sanakokeen sanat aina myös ääneen. Opettele kirjoitusasu esim. kirjoittamalla kaikki/vaikeat sanat vihkoon.

• Kuuntele opeteltavia tekstejä useaan kertaan, ajatuksella keskittyen, mutta vaihtoehtoisesti myös puuhastellessasi jotain muuta, esim. siivotessasi.

Puheen rytmi ja melodisuus auttavat oppimaan tekstistä ulkoa kokonaisia lauseita ja opit sanaston heti sopivassa lauseyhteydessä. Lauseissa sanat jäävät paremmin mieleen ja opit samalla myös taivutusta ym. kielioppiseikkoja.

 

Kieliopin opiskelu 

• Laadi kielioppiasioista omia tiivistelmiä: kirjoita tärkeimmät säännöt ylös ja keksi omia esimerkkejä.

• Keksi kielioppisääntöihin persoonallisia tai humoristisia muistisääntöjä, jotka jäävät hyvin mieleen.

• Älä hyppää kielioppia soveltaessa välivaiheiden yli, vaan kirjoita ylös myös, miten päädyit vastaukseesi (esim. ruotsin partisiipin perfektiä muodostettaessa kirjoita ensin muistiin imperfektimuoto, josta partisiippi laaditaan)

• Sovella opiskelemiasi kielioppisääntöjä käytäntöön etsimällä niitä kirjan teksteistä: esim. rengasta, alleviivaa ja erottele päätteitä.

Lukeminen

• Opettele lukemaan tekstejä aluksi nopeasti silmäillen: älä takerru kaikkiin vaikei-siin sanoihin vaan tekstin sisällön ymmärtämiseen. Vaikeat sanat voi kääntää myöhemmin.

• Alleviivaa tekstistä sanat, joita et ymmärrä tai osaa ääntää ja selvitä ne sanaston avulla.

• Yritä päätellä vaikeiden sanojen merkitystä esim. pilkkomalla yhdyssanoja osiin, erottamalla sanoista päätteitä ja etuliitteitä (sananmuodostussäännöt), miettimällä vastaavia verbejä tms.

 

Kirjoittaminen

• Laadi kirjoitelmat huolellisesti vaihe kerrallaan. Voit jättää vaiheiden väliin aikaa, esim. tarkastaa kirjoitelmasi kieliasun vasta seuraavana päivänä, jolloin huomaat virheitäsi helpommin.

1. Suunnittele kirjoitelma esim. apusanalistan tai miellekartan avulla.

2. Mieti asioiden esittämisjärjestys, jotta tekstistäsi tulee looginen ja jäsennelty kokonaisuus. Muista hyvä aloitus ja lopetus ja kappalejako.

3. Mieti, miten osaat ilmaista asiat kohdekielellä. Kirjoita ensimmäinen versio, jonka voit aloittaa laatimalla yksinkertaisia lauseita. Laajenna tekstiäsi esimerkein, kuvailevin sanoin yms.

4. Tarkasta kirjoitelmasi kieliasu asia kerrallaan. Tarkasta ainakin sanajärjestys, artikkelien käyttö, verbien, substantiivien ja adjektiivien taivutus, aikamuodot ja yksikön/monikon käyttö.

5. Kirjoita tekstisi puhtaaksi.

• Käytä tietokoneen oikolukuohjelmaa. Kopio esim. kappale kirjoittamalla se koneella ja kiinnitä huomio sanoihin, jotka kirjoitat väärin.

• Keksi muistisääntöjä vaikeiden kirjoitusasujen mieleen painamiseen. Esim. englannin thought-verbissä g:n ja h:n järjestys on sama kuin aakkosissa.

• Kuuntele kappaletta nauhalta ja yritä kirjoittaa se saneluna vihkoosi tai tietokoneella.

 

Kuuntelu

• Keskity kuullunymmärtämisharjoituksissa ensimmäisen kuuntelun aikana sisältöön ja etsi yksityiskohdat ja vastaa kysymyksiin vasta toisella kerralla.

• Jos ympäristön äänet ja liikkeet vievät huomiosi, sulje silmät kuunnellessasi.

• Kuuntele kieltä aktiivisesti, vaikka et ymmärtäisikään kaikkea kuulemaasi. Kuunteleminen opettaa kielen rytmin, melodian ja tavan lausua sanoja.

• Kertaa kielen ääntämissääntöjä, jotta hahmotat paremmin ääntämis- ja kirjoitusasun eroja ja voit soveltaa tietojasi myös kuullun ymmärtämiseen.

Puhuminen ja ääntäminen

• Lue kappaleet ääneen. Voit myös toistaa niitä oppilaan cd:n perässä.

• Toista ääneen esim. televisiosta kuulemiasi sanoja. Matki äänenpainoa.

• Äänitä omaa puhettasi, kuuntele ja korjaa.

• Käytä suullista kielitaitoasi aina, kun siihen on mahdollisuus. Luo puhetilanteita myös itse: vaihda välillä kieltä vaikka kavereidesi kanssa jutellessasi.

• Jos kirjaimet hyppivät, kokeile tekstin lukemista värillisen kalvon läpi tai seuraa rivejä viivaimella.