Valtakunnalliset syventävät kurssit

Monitieteinen ajattelu (TO1)

Platonin akatemia on monimuotoinen, eri oppiaineita integroiva soveltava kurssi. Sen pääasiallisena sisältönä ovat filosofiset keskustelut, retket eri kohteisiin ja kulttuuritapahtumien suunnittelu. Osallistuminen Nuorten filosofiatapahtumaan (Nufit) ja Platonin akatemian päätapahtuman järjestämiseen on oleellinen osa kurssin sisältöä. Päätapahtuma järjestetään yhteistyössä muiden lukioiden kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Tutkiva työskentely teknologialla (TO2/TVT5)

Kurssilla tutustutaan robotisaation yhteiskunnalliseen merkitykseen aikakautemme keskeisenä trendinä ja muutosilmiönä. Lisäksi kurssilla opitaan robotiikkaan läheisesti liittyviä teknisiä tietoja ja taitoja, sekä sivutaan myös esineiden internetin (IoT) sekä tekoälyn kehitystä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Osaaminen arjessa (TO3)

Kurssi toteutetaan Tuusulan lukiossa nimellä Kansalaisen turvakurssi. Kurssi järjestetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen perusteet, hätäensiapu, palo- ja pelastustoimen esittely, kansalaisen yleinen turvallisuus sekä maastotaidot. Kurssi sisältää viikottaisia opetustunteja noin 20 tuntia ja viikonlopun maastossa.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H.