Tutkien biologiaa ja kemiaa

Opintojaksossa opiskelija tutustuu soluissa, kasveissa ja eliöstössä tapahtuviin reaktioihin ja ilmiöihin biologian ja kemian harjoitustöiden avulla. Mahdollisuuksien mukaan jaksossa vieraillaan tiedekeskuksessa, yliopiston tai muun toimijan opetuslaboratoriossa tai käydään luontoretkellä. Opintojakso soveltuu BI1- ja KE1-opintojaksojen jälkeen opiskeltavaksi.

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

BI11

KE9