Tutkien biologiaa ja kemiaa

Opintojaksossa opiskelija tutustuu biologian ja kemian harjoitustöiden avulla soluissa, kasveissa ja eliöstössä tapahtuviin reaktioihin ja ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan jaksossa vieraillaan tiedekeskuksessa, yliopiston tai muun toimijan opetuslaboratoriossa tai käydään luontoretkellä. Opintojakso soveltuu BI1- ja KE1-opintojaksojen jälkeen opiskeltavaksi.

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojakso sisältää seuraavat moduulit:

BI11

KE9