Näin opiskelet matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa

Yleistä

• Oppimisessa ei ole oikotietä - harjoitus tekee mestarin varsinkin matematiikassa.

• Matematiikassa uusi tieto rakentuu aiemman opitun päälle, joten epäselvät kohdat on selvitettävä välittömästi.

• Matematiikan taitajaksi ei synnytä tai tulla ilmaiseksi - tarvitaan myönteistä asennetta vaikeantuntuisiakin asioita kohtaan ja paljon keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä.

Koulussa

• Ole säännöllisesti läsnä tunnilla ja seuraa aktiivisesti ajatellen opetusta. 

• Kysy heti, jos et ymmärrä, vaikka edes kaverilta.

• Tunnilla tehtäviä on järkevää pohtia kaverin kanssa tai pienissä ryhmissä.

Kotona

• Tee kotitehtävät! Vaikka et aina osaisikaan, on erittäin hyödyllistä, kun olet miettinyt tehtäviä. Siten voit ymmärtää ratkaisut, kun niitä tunnilla käsitellään.

• Jos mahdollista, laske tehtäviä kaveriporukalla.

• Käy läpi vihkomuistiinpanot ja tutki kirjan malliesimerkit laskemalla. Älä vain tyydy katsomaan valmiita esityksiä. Ymmärrys vaatii monesti aikaa, mutta on varmasti vaivan arvoinen.

Kokeeseen valmistautuminen

• Kokeeseen voi ja pitää valmistautua huolellisesti.

• Laske vanhoja kotitehtäviä uudelleen. Kerran mietitytkin asiat vaativat mieleen palauttamista.

• Tee itsellesi jonkinlainen yhteenveto opintojakson keskeisistä asioista (esim. käsitekartta) kokonaisuuden hahmottamiseksi.