Näin opiskelet maantiedettä ja biologiaa

Maantiede

• Tutustu oppikirjan sisällysluetteloon aina kurssin alkaessa, jolloin hahmotat opiskeltavan kokonaisuuden.

• Pyri ymmärtämään asia ja yhdistämään se jo aikaisemmin opittuun.

• Hae maantieteelle tyypillisiä syy-seuraussuhteita. Mieti, mistä ilmiö johtuu ja mitä siitä seuraa. Tällöin muistatkin asioita paremmin, kun tiedät, mihin kokonaisuuteen ne liittyvät.

• Yritä soveltaa asia ympäröivään maailmaan tai ajankohtaisiin tapahtumiin.

• Opiskele maantieteen termit ja käsitteet jopa ulkomuistia apuna käyttäen.

• Harjoittele diagrammien ja karttojen lukua. Tee maisema-analyysejä.

 

Biologia

 • Tutusta oppikirjan sisällysluetteloon - hahmotat opiskeltavan kokonaisuuden.

• Lue oppikirjan Käyttäjälle-kappale - erotat painotetun tiedon lisäteksteistä.

• Yritä soveltaa asia käytännön elämään - muistat paremmin.

• Pyri olemaan kiinnostunut asiasta, jota opiskelet - opit paremmin.

• Harjaannu lukemaan ja tulkitsemaan kuvia, diagrammeja, kaavioita ja taulukoita.

• Tee oppitunneilla muistiinpanoja ja annetut tehtävät. Tallenna annettu aineisto kertausta ja mahdollista ylioppilaskirjoitustasi varten.

• Ole aktiivinen oppitunnilla: pohdi, kysele, kyseenalaista - opetuskeskustelussa koko ryhmä oppii paremmin.