Poissaolot ja lomakäytänteet

Poissaolot

Opiskelijan tulee olla läsnä oppitunneilla. Opettaja merkitsee Wilmaan poissaolot sekä muut tunteihin liittyvät huomautukset. Kaikki poissaolot on selvitettävä. Alle 18-vuotiaan opiskelijan selvityksen tekee huoltaja. Opiskelijan tulee aina keskustella opettajan kanssa poissaolostaan. Opiskelijan hoitaa omatoimisesti poissaolon aikaiset tehtävät, jotta kurssi ei keskeydy. Yli kolmen oppitunnin poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen. Pitkissä sairauspoissaoloissa opiskelija tai huoltaja on yhteydessä ryhmänohjaajaan, joka koordinoi käytännön järjestelyjä ja on yhteydessä rehtoriin.

  • Koulun muun toiminnan (esimerkiksi teemapäivät) vuoksi tulevia poissaoloja ei lasketa edelle mainittuun kolmeen poissaoloon. Poissaolon aikaiset tehtävät tulee suorittaa normaalisti.
  • Poissaoloilla voi olla vaikutusta kurssin arviointiin.
  • Kokeesta poissaoloihin vaaditaan huoltajan ilmoitus ja täysi-ikäiseltä lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Mikäli näitä ei toimiteta kurssi keskeytyy (K).
  • Muusta toiminnasta, josta on mahdollista saada kurssisuoritus, ei voi aiheutua poissaoloja oppitunneilta (esimerkiksi koulun tapahtumat, ajokortti, opiskelijakuntatoiminta).

Lomakäytänteet

Yli kolmen päivän poissaoloanomukset tehdään rehtorille Wilmassa "Hakemukset ja päätökset"-välilehden kautta. Alle 18-vuotiaalle opiskelijalle anomuksen tekee huoltaja. Alle kolmen päivän poissaolon anomukset tehdään ryhmänohjaajalle Wilma-viestillä. Opiskelija pyytää poissaoloajan korvaavat tehtävät hyvissä ajoin ennakkoon.