YK ja UNESCO

Opintojaksossa keskitytään YK:n ja UNESCOn teemojen, kuten ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden, laadukkaan koulutuksen ja kestävän kehityksen, näkyväksi tekemiseen osana koulumme opetusta ja toimintakulttuuria. 

Opintojaksossa yhdistetään filosofiaa ja yhteiskuntaoppia.

Opintojakson laajuus on 1 op.

TO2