YK ja UNESCO

Opintojaksossa keskitytään YK:n ja UNESCO:n teemojen, kuten ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden, laadukkaan koulutuksen ja kestävän kehityksen, näkyväksi tekemiseen osana koulumme opetusta ja toimintakulttuuria. 

Opintojaksossa yhdistetään seuraavia oppiaineita: filosofia, yhteiskuntaoppi ja temaattiset opinnot.

Opintojakson laajuus on 1 op.