Elektronisen urheilun urheiluvalmennus

Opintojaksoon sisältyy elektronisen urheilun valmennusta kahden opintopisteen edestä, jonka järjestää Incoaching oy, ja liikuntaa kahden opintopisteen edestä. Liikunta järjestetään pääosin koululla, mutta siihen saattaa sisältyä myös itsenäisiä osuuksia eri lajikokeiluissa. Elektronisen urheilun valmennus järjestetään iltaisin etäyhteydellä. Opiskelijalla on oltava oma pelaamiseen soveltuva tietokone. Opintojaksoon valitaan kaksi joukkueellista pelaajia eli yhteensä 10 opiskelijaa. Pelattavana pelinä on Counter Strike: Global Offensive. Elektronisen urheilun valmennuksessa opiskelija harjaantuu tiiimipelaamiseen sekä saa palautetta omista yksilösuorituksistaan ammattilaiselta. Liikunnassa opiskelija tutustuu erilaisiin lajeihin, jotka tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten suorituksia myös elektronisen urheilun puolella.

Opintojakson laajuus 4 op.

Opintojaksossa yhdistyvät seuraavat oppiaineet: tieto- ja viestintätekniikka, liikunta ja temaattiset opinnot. Opintojakso sisältää seuraavat moduulit:

TVT7

LI19