Elektronisen urheilun urheiluvalmennus

Elektronisen urheilun valmennuksessa opiskelija harjaantuu tiiimipelaamiseen ja saa palautetta omista yksilösuorituksistaan ammattilaiselta. Liikunnassa opiskelija tutustuu erilaisiin lajeihin, jotka tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten suorituksia myös elektronisessa urheilussa. Opintojaksoon sisältyy kahden opintopisteen verran elektronisen urheilun valmennusta, jonka järjestää Incoach Esport Oy, ja kahden opintopisteen verran liikuntaa, joka järjestetään pääosin koululla, mutta johon saattaa sisältyä myös itsenäisiä osuuksia eri lajikokeiluissa. Elektronisen urheilun valmennus järjestetään iltaisin etäyhteydellä. Opiskelijalla on oltava oma pelaamiseen soveltuva tietokone. Opintojaksoon valitaan kaksi joukkueellista pelaajia eli yhteensä 10 opiskelijaa. Pelattavana pelinä on Counter Strike: Global Offensive

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojaksossa yhdistyvät tieto- ja viestintätekniikka, liikunta ja temaattiset opinnot. Opintojakso sisältää moduulit:

TVT7

LI19