Ilmaisutaito

Opiskelija kehittää ja monipuolistaa kokonaisilmaisuaan sekä oppii löytämään luovuutensa ja vahvistamaan sitä. Tunneilla harjoitellaan keskittymistä, havainnointia, improvisointia ja tilanteessa toimimista. Ilmaisutaito on kokemuksellinen oppiaine, joka kehittää ryhmässä toimimisen taitoja.

Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Paikalliset valinnaiset moduulit

ILT1 Ilmaisutaito 1, 2 op

Ilmaisutaidon moduulissa tehdään erilaisia harjoituksia oman ilmaisun tukemiseksi ja kehittämiseksi. Moduuli rohkaisee esiintymään ja tukee ryhmätyötaitojen kehittymistä. Moduulin aikana tehdään lopputyö ja käydään teatterissa. Keskeisiä sisältöjä ovat improvisaatio, puhetekniikka, fyysinen ilmaisu, jännittämisen hallinta ja rentoutuminen.

ILT2 Ilmaisutaito 2, 2 op

Moduulissa syvennetään oman ilmaisun taitoja. Moduulin aikana tehdään lopputyö ja käydään teatterissa. Keskeisiä sisältöjä ovat improvisaatioharjoitukset, valmiin esityksen tekeminen sekä puvustukseen, lavastukseen, valaistukseen ja esitystekniikkaan tutustuminen.