Media, valta ja kriittinen lukutaito

Opintojaksossa opiskelija tarkastelee median ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja aiheita kriittisesti. Jaksossa tutkitaan ja arvioidaan mediatekstejä ja -sisältöjä eri lähteistä. Opiskelija oppii tutkimaan ilmiöiden taustoja ja perusteita sekä osallistumaan keskusteluun. Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteisiin.

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojaksossa yhdistyvät suomen kieli ja kirjallisuus sekä yhteiskuntaoppi.

Opintojakso sisältää moduulit:

ÄI17

YH8