Media, valta ja kriittinen lukutaito

Opintojaksossa opiskelija tarkastelee median ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja aiheita kriittisesti. Jaksossa tutkitaan ja arvioidaan mediatekstejä ja -sisältöjä eri lähteistä. Opiskelija oppii tutkimaan ilmiöiden taustoja ja perusteita ja osallistumaan keskusteluun. Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteisiin.

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojaksossa yhdistyvät seuraavat oppiaineet: suomen kieli ja kirjallisuus sekä yhteiskuntaoppi. Opintojakso sisältää seuraavat moduulit:

ÄI17

YH8