Italian kieli

Oppimäärän erityisenä tehtävänä on rohkaista opiskelijaa laajentamaan kielellistä repertuaariaan sekä kannustaa opiskelijaa jatkuvaan kieltenopiskeluun ja jatkamaan kieliopintoja myös lukion jälkeen osana elinikäisen oppimisen polkua. Tehtävänä on vahvistaa opiskelijan kieli- ja kulttuuriosaamista kohdekielen näkökulmasta. Opetus ohjaa tarkastelemaan, miten uuden kielen oppiminen lisää ymmärrystä ajattelun ja kielen välisestä yhteydestä.

B2-/B3-oppimäärä - valtakunnalliset valinnaiset moduulit

Perustason alkeet 1, 2 op (IAB31)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
• löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
• hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Perustason alkeet 2, 2 op (IAB32)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet

Perustason alkeet 3, 2 op (IAB31/IAB33)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu

Perustaso 1, 2 op (IAB22/IAB34)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Perustaso 2, 2 op (IAB23/IAB35)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet

Perustaso 3, 2 op (IAB24/IAB36)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Perustaso 4, 2 op (IAB25/IAB37)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat

Perustaso 5, 2 op (IAB26/IAB38)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki

Perustason jatko 1, 2 op (IAB27)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa

Perustason jatko 2, 2 op (IAB28)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.


Keskeiset sisällöt


• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointitapoihin