Tieto- ja viestintätekniikka

Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä, ja sen hallintaa tarvitaan tulevaisuuden työelämässä yhä enemmän. Tuusulan lukion tietotekniikan moduuleilla voi opiskella muun muassa ohjelmointia ja pelikehitystä. 

Paikalliset valinnaiset moduulit

TVT1 Tietokone työvälineenä lukiossa, 2 op

Moduulissa opitaan hallitsemaan lukio-opiskelun kannalta keskeisiä tieto-ja viestintäteknisiä taitoja. Lisäksi suoritetaan multimediaprojekti, jossa hyödynnetään useita eri ohjelmistoja ja välineitä.

TVT2 Johdatus pelikehitykseen, 2 op

Moduulissa opitaan yksinkertaisen peli- ja sovelluskehityksen kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja. Opiskelijat tuottavat omia sovelluksia ja pelejä harjoitustehtävinä. Jakson lopputyönä tehdään oma sovellus tai peli.

TVT3 Ohjelmointi, 2 op

Moduulissa perehdytään nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin ja algoritmien laatimiseen. Oppimateriaalina käytetään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin MOOC-opintojaksoa. Suorittamalla moduulin Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan voi opiskelija saada opiskelupaikan tietojenkäsittelytieteen laitokselta ilman pääsykoetta.

TVT4 Peliohjelmointi, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija oppii pelikehitystä ja ohjelmointia modernissa ja ammattimaisessa ympäristössä. Opiskelijat tuottavat omia pelejä harjoitustehtävinä. Moduulin lopputyönä tehdään oma peli. Ennen moduulin aloittamista pitää suorittaa opintojaksot TVT2 ja TVT3.

TVT5 Robotiikka, 2 op

Moduulissa tutustutaan robotisaation yhteiskunnalliseen merkitykseen aikakautemme keskeisenä trendinä ja muutosilmiönä. Lisäksi moduulissa opitaan robotiikkaan läheisesti liittyviä teknisiä tietoja ja taitoja sekä sivutaan myös esineiden internetin (IoT) ja tekoälyn kehitystä.

TVT6 Peliohjelmoinnin alkeet (Metropolia), 2 op

Moduulin toteutuksesta vastaa Metropolia ammattikorkeakoulu, ja se on osa lukion ja korkeakoulun välistä yhteistyötä. Moduulin suorittaminen on mahdollista hyväksilukea Metropoliassa, jos hakeutuu sinne myöhemmin opiskelemaan. Moduuli järjestetään omassa lukiossa lähiopetuksena.