Merkityksellinen elämä

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää hyvän elämän pohtimiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oman elämänkatsomuksensa jäsentämisessä.

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

FI2 

ja yksi seuraavista:

ET1

UE1

UO1