Merkityksellinen elämä

Opintojakson laajuus on 8 op.

Opintojakso sisältää seuraavat moduulit:

ET1

FI2

UE1

UO1