Itämeremme

Opintojaksossa perehdytään Itämereen laaja-alaisesti tieteen, taiteen ja kulttuurin kautta. Opintojaksossa yhdistyvät suomen kieli ja kirjallisuus, biologia, filosofia ja kuvataide.

Opintojakson laajuus on 4 op.