Itämeremme

Opintojaksossa perehdytään Itämereen laaja-alaisesti tieteen, taiteen ja kulttuurin kautta. Opintojaksossa yhdistetään seuraavia oppiaineita: suomen kieli ja kirjallisuus, biologia, filosofia, kuvataide ja temaattiset opinnot.

Opintojakson laajuus on 4 op.