Arviointi

Arvioinnin tarkoituksena on antaa palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin alussa opettaja esittelee kurssin sisällön ja arviointiperusteet. Kurssiarvosanaan vaikuttaa kokeen tai muiden suoritusten lisäksi myös jatkuva näyttö eli tuntiosaaminen ja -aktiivisuus. Myös poissaolot voivat vaikuttaa arvosanaan. Arviointi tullaan tekemään entistä enemmän koko jakson ajan. Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta.

Valtakunnalliset kurssit arvioidaan aina asteikolla 4-10 ja koulukohtaiset kurssit joko asteikolla 5-10 tai suoritusmerkinnällä (S/H). Myös arvosana neljä (4) edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät eli kaikki kurssin tehtävät on tehty eikä poissaoloja ole liikaa. Huomaa, että koulukohtaisista kursseista vain hyväksytty arvosana lasketaan kokonaiskurssimäärään.  Hylätyn arvosanan voi uusia kerran. Keskeytyneestä kurssista arvosana on K, ja kurssi pitää käydä uudelleen. Opiskelija voi seurata Wilmasta kurssikertymäänsä ja saamiaan arvosanoja.

Hylätyn kurssin kokeen voi uusia uusintakokeessa, joka järjestetään jaksoittain. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan wilman kautta. Elokuussa järjestetään ylimääräinen uusintakoe, jossa voi uusia edellisen lukuvuoden kurssikokeita.

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen keskiarvona. Koulukohtaisten kurssien suoritukset voivat nostaa päättöarvosanaa. Mitään kurssiarvosanoja ei voida poistaa jälkikäteen, vaikka kurssimäärä täyttyisi. Yksittäisen aineen päättöarvosanan korottaminen lukion loppuvaiheessa edellyttää koko oppimäärän tenttimistä uudelleen.