Arviointi

Arvioinnin tarkoituksena on antaa palautetta opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Periodissa alussa opettaja esittelee opintojakson sisällön ja arviointiperusteet. Arvosanaan vaikuttaa kokeen tai muiden suoritusten lisäksi myös jatkuva näyttö eli tuntiosaaminen ja -aktiivisuus. Myös poissaolot voivat vaikuttaa arvosanaan. Arviointi tullaan tekemään entistä enemmän koko jakson ajan. Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta.

Valtakunnalliset opintojaksot arvioidaan aina asteikolla 4−10 ja paikalliset valinnaiset opintojaksot joko asteikolla 5−10 tai suoritusmerkinnällä (S/H). Myös arvosana neljä (4) edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät eli kaikki tehtävät on tehty eikä poissaoloja ole liikaa. Huomaa, että paikallisista valinnaisista opintojaksoista vain hyväksytty arvosana lasketaan kokonaisopintomäärään. Hylätyn arvosanan voi uusia kerran. Keskeytyneestä opintojaksosta arvosana on K, ja se pitää käydä uudelleen. Opiskelija voi seurata Wilmasta opintokertymäänsä ja saamiaan arvosanoja.

Hylätyn opintojakson kokeen voi uusia uusintakokeessa, joka järjestetään periodikohtaisesti. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa. Elokuussa järjestetään ylimääräinen uusintakoe, jossa voi uusia edellisen lukuvuoden 5. periodin arvosanoja.

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen arvosanojen keskiarvona. Paikallisten opintojaksojen suoritukset voivat nostaa päättöarvosanaa. Mitään arvosanoja ei voida poistaa jälkikäteen, vaikka opintopistemäärä täyttyisi. Yksittäisen aineen päättöarvosanan korottaminen lukion loppuvaiheessa edellyttää koko oppimäärän tenttimistä uudelleen.