Järjestyssäännöt

Toimipisteissä on tehty järjestyssäännöt yhdessä perusopetuksen kanssa.

Hyrylän toimipisteen järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, koulutyötä ja siihen liittyviä tilaisuuksia. Ne ovat voimassa myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulualueen ja varsinaisen työajan ulkopuolella sekä koulumatkoilla.

Periaate

Opiskelijat työskentelevät koulussa asiallisesti ja pitävät
huolta koulun omaisuuden, rakennusten ja ympäristön kunnosta sekä
siisteydestä. He noudattavat niitä ohjeita, joita rehtori, opettajat ja
muu henkilökunta antavat.

 1. Henkilökohtainen koskemattomuus. Kouluyhteisön jäsenen oikeutta henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen ei saa loukata.
 2. Kunnioitus ja oikeudenmukaisuus. Kaikki kouluyhteisön jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti.
 3. Terveys ja turvallisuus. Kenenkään terveyttä ja turvallisuutta ei vaaranneta. Tapaturman sattuessa siitä on ilmoitettava terveydenhoitajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle ja annettava mahdollisuuksien mukaan ensiapua. Tupakoiminen on kielletty koulun alueella ja tilaisuuksissa. Päihteiden sekä terä- ynnä muiden aseiden käyttö ja hallussapito on kielletty.
 4. Vastuullisuus. Opiskelijat tulevat kouluun ja koulun järjestämiin tilaisuuksiin ajoissa. Koulun omaisuutta ei vahingoiteta. Opiskelija on vastuussa omista teoistaan.
 5. Työrauhan ylläpitäminen. Oppitunneilla ja käytävillä ei aiheuteta häiriötä.
 6. Viihtyvyys. Koulun tiloja ei sotketa eikä roskata. Ruokalassa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä. Ateriointi on sallittu ainoastaan ruokalassa. Tauko- ja välituntinsa oppilaat viettävät heille osoitetuissa sisätiloissa tai ulkona. Kaikissa koulun tilaisuuksissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjä rikkonutta opiskelijaa voidaan ojentaa:

 1. poistamalla hänet opetustilasta tai koulun järjestämästä tapahtumasta
 2. rehtorin antamalla kirjallisella varoituksella
 3. määräaikaisella lukiosta erottamisella.

Kurinpitotoimenpiteissä noudatetaan lukiolakia ja -asetusta.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on koulun alueella kielletty.

Kellokosken toimipisteen järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, koulutyötä ja siihen liittyviä tilaisuuksia. Ne ovat voimassa myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulualueen ja varsinaisen työajan ulkopuolella sekä koulumatkoilla. 

Periaate

Opiskelijat työskentelevät koulussa asiallisesti ja pitävät huolta koulun omaisuuden, rakennusten ja ympäristön kunnosta sekä siisteydestä. He noudattavat niitä ohjeita, joita rehtori, opettajat ja muu henkilökunta antavat. 

 1. Henkilökohtainen koskemattomuus. Kouluyhteisön jäsenen oikeutta henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen ei saa loukata. 
 2. Kunnioitus ja oikeudenmukaisuus. Kaikki kouluyhteisön jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. 
 3. Terveys ja turvallisuus. Kenenkään terveyttä ja turvallisuutta ei vaaranneta. Tapaturman sattuessa siitä on ilmoitettava terveydenhoitajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle ja annettava mahdollisuuksien mukaan ensiapua. Tupakoiminen ja nuuskan käyttöon kielletty koulun alueella ja tilaisuuksissa. Päihteiden sekä terä- ynnä muiden aseiden käyttö ja hallussapito on kielletty.
 4. Vastuullisuus. Opiskelijat tulevat kouluun ja koulun järjestämiin tilaisuuksiin ajoissa. Koulun omaisuutta ei vahingoiteta. Opiskelija on vastuussa omista teoistaan ja kaikissa koulun tilaisuuksissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.
 5. Työrauhan ylläpitäminen. Oppitunneilla ja käytävillä ei aiheuteta häiriötä. 
 6. Viihtyvyys. Koulun tiloissa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä. Koulun tiloja ei sotketa eikä roskata. Ateriointi on kielletty oppituntien aikana. Tauot ja välitunnit opiskelijat viettävät heille osoitetuissa sisätiloissa tai ulkona.

Kurinpitokäytänteet 

 1. Järjestyssääntöjä rikkonut opiskelija voidaan poistaa opetustilasta tai koulun järjestämästä tapahtumasta. 
 2. Rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.
 3. Opiskelija voidaan erottaa lukiosta määräajaksi.

Kurinpitotoimenpiteissä noudatetaan lukiolakia ja -asetusta. Opettaja merkitsee Wilmaan, jos opiskelija on poistettu oppitunnilta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta. Jos opiskelijalle on tullut lyhyen ajan sisällä useita kurinpitomerkintöjä, hänet kutsutaan puhutteluun. Opiskelijaa kuullaan tapahtumista. Hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus ja/tai hänet voidaan siirtää samanaikaiseen itsenäiseen opiskeluun. Mikäli opiskelija jatkaa opetusta häiritsevää käyttäytymistä varoituksen jälkeenkin, voidaan hänet poistaa kurssilta kokonaan.

Jokelan toimipisteen järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, koulutyötä ja siihen liittyviä tilaisuuksia. Ne ovat voimassa myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulualueen ja varsinaisen työajan ulkopuolella sekä koulumatkoilla.

Periaate

Opiskelijat työskentelevät koulussa asiallisesti ja pitävät
huolta koulun omaisuuden, rakennusten ja ympäristön kunnosta sekä
siisteydestä. He noudattavat niitä ohjeita, joita rehtori, opettajat ja
muu henkilökunta antavat.

 1. Henkilökohtainen koskemattomuus. Kouluyhteisön jäsenen oikeutta henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen ei saa loukata.
 2. Kunnioitus ja oikeudenmukaisuus. Kaikki kouluyhteisön jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti.
 3. Terveys ja turvallisuus. Kenenkään terveyttä ja turvallisuutta ei vaaranneta. Tapaturman sattuessa siitä on ilmoitettava terveydenhoitajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle ja annettava mahdollisuuksien mukaan ensiapua. Tupakoiminen on kielletty koulun alueella ja tilaisuuksissa. Päihteiden sekä terä- ynnä muiden aseiden käyttö ja hallussapito on kielletty.
 4. Vastuullisuus. Opiskelijat tulevat kouluun ja koulun järjestämiin tilaisuuksiin ajoissa. Koulun omaisuutta ei vahingoiteta. Opiskelija on vastuussa omista teoistaan.
 5. Työrauhan ylläpitäminen. Oppitunneilla ja käytävillä ei aiheuteta häiriötä.
 6. Viihtyvyys. Koulun tiloja ei sotketa eikä roskata. Ruokalassa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä. Ateriointi on sallittu ainoastaan ruokalassa. Tauko- ja välituntinsa oppilaat viettävät heille osoitetuissa sisätiloissa tai ulkona. Kaikissa koulun tilaisuuksissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjä rikkonutta opiskelijaa voidaan ojentaa:

 1. poistamalla hänet opetustilasta tai koulun järjestämästä tapahtumasta
 2. rehtorin antamalla kirjallisella varoituksella
 3. määräaikaisella lukiosta erottamisella.

Kurinpitotoimenpiteissä noudatetaan lukiolakia ja -asetusta.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on koulun alueella kielletty.