Poliittinen argumentointi

Opintojakson tavoitteena on argumentoiva ja ajatteleva opiskelija, joka ymmärtää aktiivisesti yhteiskuntaa ja osaa perustella mielipiteensä.

Opintojakson laajuus on 4 op. 

Opintojakso sisältää moduulit:

FI1

YH1