Poliittinen argumentointi

Opintojakson laajuus on 4 op. 

Opintojakson moduulit ovat

FI1

YH1