Näin opiskelet terveystietoa

Lukemisen aloittaminen 

• Alenna lukemisen aloittamisen kynnystä.

• Silmäile oppikirja läpi, tutustu sisällysluetteloon, katsele kuvia ja otsikoita.

• Yritä löytää oppikirjasta sinua itseäsi kiinnostavia kohtia ja aiheita.

• Pohdi, miten kirjasta huomaavasi asiat näkyvät sinun elämässäsi ja elinympäristössäsi. Voit vertailla tietoja myös katsomiisi elokuviin ja kirjoihin, joita olet lukenut.

• Seuraa uutisia lehdistä, tv:stä, radiosta, internetistä. Kaikilla tapahtumilla on vaikutusta jonkun tai joidenkin ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ole kuitenkin kriittinen, koska mediassa liikkuu myös paljon väärää tietoa.

 

Varsinainen lukeminen 

• Lue kokonaisuus ja pohdi lukemaasi. Peilaile asioita arkielämään ja sinulle tuttuihin asioihin. Voit käyttää apuna oppikirjan kysymyksiä.

• Mieti, mikä lukemassasi tiedossa on sellaista tietoa, jota saat vain opiskelemalla terveystietoa. Kaikki tietävät, että kun saat haavan niin se vuotaa. Mutta terveystiedon opiskelijana tiedät, mitä tälle haavalla tulee tehdä ja miksi.

• Poimi tekstistä erityisesti asian kannalta tärkeä tieto ja yritä ymmärtää se.

• Tärkeintä ei ole oppia ulkoa lukuja tai nippelitietoa vaan ymmärtää lukemaasi ja osata kokonaisuuksia.

• Muistamista ja ymmärtämistä helpottavat muistiinpanot: erityisesti, jos et ymmärtänyt, kannattaa tukeutua muistiinpanoihin.

Näitä ovat esimerkiksi ranskalaiset viivat, piirrokset, taulukot, käsitekartat.

Muistiinpanoissa on tarkoitus yksinkertaistaa kirjaa. Karsi teoksestasi kaikki ylimääräinen.

• Uudet termit ja käsitteet: Uudet sanat on hyvä selvittää jo aluksi kirjan tai Internetin avulla. Voit kirjoittaa niitä myös ylös, jolloin sinulla on sanalista lukemistasi asioista. Sanojen avulla voit esimerkiksi kerrata lukemaasi.

 

Muuta lukemiseen liittyen 

• Opiskelu ja lukeminen ovat pitkäjänteistä työtä. Oppimiseen tarvitset myös taukoja ja riittävästi lepoa.

• Luku-urakkaa helpottaa, jos suunnittelet lukemisesi etukäteen ja varaat siihen riittävästi aikaa. Näin vältät myös pahanlaatuista stressiä.

 

Esseen/koevastauksen kirjoittaminen 

• Pohdi, mitä kysytään ja miten laajaa vastausta pyydetään.

• Älä tyydy liian niukkaan kirjoitustyyliin, äläkä toisaalta lavertele. Kirjoita vanhan lehtimiehen tavoin se, mikä on oleellista aiheen ymmärtämiseksi. Kirjoita kuin kirjoittaisit jollekin laajemmalle yleisölle (mm. opiskelutovereille). Kerro lukijalle, mistä on kysymys.

 

Valmistelu ja kirjoittaminen 

• Alleviivaa tehtävänannosta käskyverbit (huom. näkökulma).

• Huomioi tehtäväannon mahdollinen johdantomateriaali.

• Tee alustava jäsentely tehtävän mukaan. Käytä ajatuskarttoja tai luetteloita tarpeen mukaan.

• Käsittele aihetta tehtävänannon mukaisesti.

• Omaa pohdintaa voi ja kannattaa kirjoittaa. Jos ilmaiset mielipiteitä, pyri perustelemaan mielipiteesi opiskeltujen tietojen avulla.

• Omasta elinympäristöstä saa paljon esimerkkejä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan esitellä sukusi sairaskertomuksia. Kirjoita henkilöitä paljastamatta ja alan asiantuntijana.

 

Muokkaaminen ja viimeistely 

• Asetu lukijan asemaan ja tarkista, että käytät riittävästi aineistoa.

• Tarkista, että noudatat kunnolla tehtävänantoa.

• Älä suhtaudu kritiikittömästi lukemaasi tekstiin.

• Lue esseesi ja tarkista kieliasu, sananvalinnat, selkeys ja korjaa virheet.

• Oletko selittänyt käyttämäsi käsitteet tarkasti?

• Onko essee looginen eli liittyvätkö kappaleet luontevasti toisiinsa?

• Oikeinkirjoitus?