Väittely 2

Opintojaksossa syvennetään ajattelemisen ja argumentoimisen taitoja. Jaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojaksossa yhdistyvät seuraavat oppiaineet: suomen kieli ja kirjallisuus sekä filosofia. Opintojakso sisältää seuraavat moduulit:

ÄI16

FI7