Väittely 2

Opintojaksossa syvennetään ajattelemisen ja argumentoinnin taitoja. Jaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojaksossa yhdistyvät suomen kieli ja kirjallisuus sekä filosofia.

Opintojakso sisältää moduulit:

ÄI16

FI7