Johdanto luonnontieteisiin

Opintojakso koostuu luonnontieteiden moduuleista, joiden keskeiset sisällöt liittyvät oppiaineen esittelyyn ja tieteelliseen metodiin. Opintojaksossa korostuvat kokeellinen työskentely, tutkimusten suunnittelu, tulosten tulkinta ja tutkimustulosten esittäminen.

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

BI1

FY1

KE1