Johdanto luonnontieteisiin

Opintojakso koostuu luonnontieteiden moduuleista, joiden keskeiset sisällöt liittyvät oppiaineen esittelyyn sekä tieteelliseen metodiin. Opintojaksossa korostuu kokeellinen työskentely, tutkimusten suunnittelu, tulosten tulkinta sekä tutkimustulosten esittäminen.

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojakso sisältää seuraavat moduulit:

BI1

FY1

KE1