Lukiodiplomit

Taito- ja taideaineissa voi suorittaa lukiodiplomeja, jotka antavat mahdollisuuden osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Lukiodiplomit laajentavat opiskelijan osaamisen näyttöä lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen rinnalla.

Lukiodiplomien suorittamisessa on valtakunnalliset ehdot, tehtävät ja arviointikriteerit. Arviointiasteikko on 1−5, ja arvioinnissa on aineenopettajan lisäksi mukana ulkopuolinen arvioija. Lukiodiplomin suorittamisesta tulee erillinen todistus.

Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalle on kertynyt riittävä määrä kyseessä olevan taide- tai taitoaineen lukiokursseja tai että harrastuneisuudesta on vahva näyttö. Lukiodiplomeita on mahdollisuus suorittaa seuraavissa aineissa: kuvataide, liikunta, musiikki, kotitalous, käsityö, tanssi, teatteri ja media. Tavallisimmin lukiodiplomi suoritetaan lukion loppuvaiheessa. Suorituksesta sovitaan aina aineenopettajan kanssa. Diplomi kartuttaa lukion kurssikertymää yhdellä soveltavalla kurssilla. Lukiodiplomista voi saada jatko-opintoihin haettaessa lisäpisteitä.