Itsenäinen suoritus

Itsenäinen opintojakso anotaan sähköisellä lomakkeella. Apulaisrehtori käsittelee anomukset ja ilmoittaa opiskelijalle, onko anomus hyväksytty. Tämän jälkeen opiskelija voi olla yhteydessä aineenopettajaan.

Itsenäisen opintojakson opiskelu sisältää oppimistehtäviä ja kokeen tai muun laajemman tehtävän. Opintojakso suoritetaan yhden periodin aikana, jollei muuta ole sovittu. Itsenäinen opintojakso on aina suoritettava hyväksytysti.

Itsenäinen opiskelu vaatii opiskelijalta aineen riittävää osaamista ja omatoimisuutta. Oppiaineen ensimmäisiä opintojaksoja ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Usean itsenäisen opintojakson suorittamista samanaikaisesti kannattaa välttää.