Itsenäinen suoritus

Itsenäinen kurssi anotaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy wilman tiedotteista. Apulaisrehtori käsittelee anomukset ja ilmoittaa opiskelijalle onko anomus hyväksytty tai hylätty. Tämän jälkeen opiskelija voi olla yhteydessä aineenopettajaan.

Itsenäisen kurssin opiskelu sisältää kurssitehtäviä ja kokeen tai muun kurssityön. Kurssi suoritetaan yhden jakson aikana, jollei muuta ole sovittu. Itsenäinen kurssi on aina suoritettava hyväksytysti.

Itsenäinen opiskelu vaatii opiskelijalta aineen riittävää osaamista ja omatoimisuutta. Oppiaineen ensimmäisiä kursseja ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Usean itsenäisen kurssin suorittamista samanaikaisesti kannattaa välttää.