Vauhtia kielen oppimiseen

Tarkoituksena tutustuttaa opiskelija keskeisiin kielenopiskelun ja kielitiedon käsitteisiin. Opintojaksossa käydään läpi kielenopiskelun oppimisstrategioita ja kehitetään yleistä kielitietoisuutta. Käydään läpi kielitaitotasojen kuvaukset (eurooppalaiseen viitekehykseen tutustuminen). Tuetaan opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymistä (kieliprofiili).

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojakso sisältää seuraavat moduulit:

ENA1

RUB1