Näin opiskelet psykologiaa, filosofiaa ja uskontoa

Tunneilla opiskelu

• Suositeltavaa on perehtyä opiskeltaviin aiheisiin etukäteen silmäillen ja kappaleita lukien.

• Tee aktiivisesti omia kysymyksiä aiheeseen liittyen.

• Keksi omia esimerkkejä.

• Ylipäätään osallistu aktiivisesti tuntityöskentelyyn - niin opit paremmin.

Lukemiseen liittyviä ohjeita 

a) Aloittaminen

• Mieti ennen lukemisen aloittamista, mitä tiedät aiheesta etukäteen.

• Voit myös ennakoida, mitä uutta tekstissä mahdollisesti voi olla.

• Mihin kysymyksiin teksti vastaa?

b) Varsinainen lukeminen

• Etsi tekstistä pääväittämät ja keskeiset käsitteet.

• Suositeltavaa on alleviivata tekstiä.

• Pyri soveltamaan tekstin asioita keksien omia esimerkkejä.

c) Tekstin asioiden prosessointi

• Omien jäsentelyjen tekeminen on erittäin tehokasta.

• Opittavista asioista keskustelu muiden kanssa auttaa oppimisen laaja-alaisuutta.

• Opitun kertominen toisille toimii erinomaisena kertaamisen keinona.

Kokeisiin valmistautuminen 

• Huomioi opettajan koe- sekä valmistautumisohjeet.

• Perehdy oppiaineen erityyppisiin yo-tehtäviin.

• Tee harjoitusessee, kun olet lukenut riittävästi.