Maksut ja maksuttomuus

Aloittavilla opiskelijoilla lukio-opinnot ovat maksuttomia. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Maksuttomia ovat

  • opetus 
  • päivittäinen ruokailu 
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat, tietokone ja muut materiaalit 
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta ja niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan kautta haettavissa)
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Lukiossa voidaan edelleenkin periä maksuja esimerkiksi

  • retkistä ja matkoista
  • erikoislinjojen toiminnasta
  • vapaa-ajalla tapahtuvasta opiskelijatoiminnasta.