Muualla suoritettavat opinnot

Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukiossa tai -yliopistossa, kansalaisopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavia kursseja. Urheiluvalmennuksesta tai muusta harrastustoiminnasta voi myös saada opintopisteitä. Kesä- ja aikuislukiossa suoritettavien kurssien osalta on syytä etukäteen tarkistaa kurssien vastaavuus ja lukion opintoihin hyväksyminen. Suorituksesta tarvitaan aina todistus. Harrastustoiminnassa ja urheiluvalmennuksessa suoritettavista soveltavista kursseista on sovittava rehtorin kanssa etukäteen.

Opintojen hyväksilukemisesta lukion oppimäärään päättää rehtori tai apulaisrehtori.