Muualla suoritettavat opinnot

Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukiossa tai -yliopistossa, kansalaisopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavia opintoja. Urheiluvalmennuksesta tai muusta harrastustoiminnasta voi myös saada opintopisteitä. Kesä- ja aikuislukiossa suoritettavien opintojen osalta on syytä etukäteen tarkistaa vastaavuus ja lukion opintoihin hyväksyminen. Suorituksesta tarvitaan aina todistus. Harrastustoiminnassa ja urheiluvalmennuksessa suoritettavista valinnaisista opinnoista on sovittava rehtorin kanssa etukäteen.

Opintojen hyväksilukemisesta lukion oppimäärään päättää rehtori tai apulaisrehtori.