Opintotuki

Lukio opiskelijan on mahdollista anoa Kelan opintotukea seuraavasti:

  • 15-16 vuotiaana Kela myöntää lapsilisää, tällöin opintotukea ei saa. 
  • Mikäli 15-16 vuotias asuu muualla on mahdollista saada opintolainan valtiontakaus, jos vanhempien vuositulo on alle 64 400 euroa. Opiskelija ei voi saada muuta opintotukea.
  • Oppimateriaalilisää ei myönnetä maksuttomassa koulutuksessa.
  • 17-vuotias, joka asuu vanhemman luona, voi saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakauksen, mikäli vanhempien tulot vuodessa ovat alle 64 400 euroa.
  • 17-vuotias, joka asuu muualla kuin vanhemman luona, voi saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta sekä asumistukea, vanhempien tulot eivät vaikuta tukeen.
  • Lukiokurssin suorittaminen kesä- ja heinäkuussa on opintotukeen oikeutettavaa. Ylioppilaskirjoituksiin lukeminen ei ole opintotukeen oikeuttavaa.
  • Neljännen vuoden opiskelija on oikeutettu opintotukeen niin kauan kuin lukio-opinnot tai yo-tutkinto on kesken.

Lisätietoa opintotuesta on saatavilla Kelan sivuilta.