Opintotuki

Lukio opiskelijan on mahdollista anoa Kelan opintotukea seuraavasti:

  • 15−16-vuotiaalle Kela myöntää lapsilisää, joten opintotukea ei saa. 
  • Mikäli 15−16-vuotias asuu muualla kuin huoltajansa kanssa, on mahdollista saada opintolainan valtiontakaus, jos huoltajien vuositulo on alle 64 400 euroa. Opiskelija ei voi saada muuta opintotukea.
  • Oppimateriaalilisää ei myönnetä maksuttomassa koulutuksessa.
  • 17-vuotias, joka asuu huoltajansa luona, voi saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakauksen, mikäli huoltajien tulot vuodessa ovat alle 64 400 euroa.
  • 17-vuotias, joka asuu muualla kuin huoltajansa luona, voi saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta ja asumistukea. Huoltajien tulot eivät vaikuta tukeen.
  • Lukiokurssien suorittaminen kesä- ja heinäkuussa on opintotukeen oikeutettavaa. Ylioppilaskirjoituksiin lukeminen ei ole opintotukeen oikeuttavaa.
  • Neljännen vuoden opiskelija on oikeutettu opintotukeen niin kauan kuin lukio-opinnot tai yo-tutkinto on kesken.

Lisätietoa opintotuesta on saatavilla Kelan sivuilla.