Hyvinvoiva opiskelija

Opintojakson tavoitteena on hyvinvoiva ja yhteistyökykyinen opiskelija. Keskiössä ovat oppimisen taidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa ilon löytäminen opiskeluun ja elämään, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä ajankäyttö ja stressinhallinta. Opintojakson aikana toteutetaan oppiaineiden yhteinen tehtävä, projekti tmv. (esim. hyvinvointiportfolio tai -päivä).

Opintojakson laajuus on 8 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

TE1

OP1

LI1 

PS1