Kuvia kulttuurista

Opintojakson tavoitteena on tutkiva ja oppiva opiskelija, joka perehtyy yhteisten teemojen kautta  taiteen merkitykseen historiassa.

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

HI1

KU1