Kuvia kulttuurista

Opintojaksossa voidaan käsitellä yhteistä teemaa yhteisten tai erillisten projektien, töiden, vierailuiden tai muiden tapojen avulla.

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojaksoon sisältyy seuraavat moduulit:

HI1

KU1