Filosofinen ajattelu

Opiskelija osallistuu aktiivisesti NUFIT- ja Platonin Akatemia -tapahtumiin.

Opintojakson laajuus on 2 op.

TO3