Korkeakoulussa suoritettavat opinnot

Ammattikorkeakoulut järjestävät toisen asteen opiskelijoille maksuttomia kurkistuskursseja, joilla on mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin. Kurssit järjestetään verkko-opintoina ja ovat laajuudeltaan 1−5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Opinnot arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. Jos opiskelija  myöhemmin menee kyseessä olevaan ammattikorkeakouluun suorittamaan AMK-tutkintoa, voi kurssit sisällyttää tutkintoon. 

Avoimet yliopisto-opinnot tarjoavat lukiolaiselle hyvän mahdollisuuden tutustua eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Tutustumiskurssit ovat erityisesti lukiolaisten tarpeisiin suunniteltuja 1−2 opintopisteen laajuisia opintojaksoja ja ovat useimmiten maksuttomia. Huomioi, että kurssikuvauksessa on maininta “soveltuu lukiolaiselle”. Opinnot järjestetään verkko-opintoina.

Maksullisten kurssien suorittamiseen tarvitaan rehtorin tai apulaisrehtorin hyväksyntä. Tuusulan lukion nettisivuilta saa lisätietoja.