Kestävä talous ja kestävä ympäristö

Opintojakson tavoitteena on perehtyä energiatalouteen ympäristön ja teknologian näkökulmasta.

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojakso sisältää moduulit: 

BI2

BI3

YH2