Kestävä talous ja kestävä ympäristö

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojakso sisältää seuraavat moduulit: 

BI2

BI3

YH2