Näin opiskelet historiaa ja yhteiskuntaoppia

Lukemiseen liittyviä ohjeita 

● Alenna kynnystä lukemiselle: silmäile uusi oppikirja läpi, tutustu sisällysluetteloon, katsele kuvia, otsikoita, karttoja.

● Yritä löytää oppikirjasta itseäsi kiinnostavia kohtia, mitä tahansa mikä herättää uteliaisuutesi.

● Seuraa uutisia lehdistä, tv:stä, radiosta, internetistä. Kaikilla uutisilla on historiallinen tausta. Mitä oppikirjasi kertoo uutisten taustoista?

● Katso historiallisia tai "yhteiskunnallisia" elokuvia. Lue historiallisia romaaneja tai sarjakuvia. Selvitä, onko elokuvien tai kirjojen kuva menneisyydestä (tai nykyisyydestä) paikkansa pitävä. Miten se eroaa oppikirjan tiedoista?

● Uudet käsitteet: Oppikirjassa on usein sanoja ja käsitteitä, joita et ole ennen kuulut. Se kuuluu asiaan. Selvitä, mitä käsitteet tarkoittavat esimerkiksi oppikirjan sanaston tai internetin avulla. Huomaat, että käsitteet voidaan useassa tapauksessa selittää erilaisin sanankääntein. Valitse tulkinnoista itsellesi helpoin.

● Muistiinpanot auttavat ymmärtämään ja muistamaan lukemaasi. Kokeillen löydät muistiinpanotekniikan, joka sopii sinulle parhaiten:

● “ranskalaiset viivat”

● piirrokset (muista käyttää eri värejä)

● kartat

● kaaviot

● mindmapit (eli käsitekartat)

● kirjan tekstin alleviivaaminen

● kirjoita itsellesi kysymyksiä (joihin myös kirjoitat vastauksen)

● Tärkeää on, ettet kopioi kirjan tekstiä, vaan muotoilet sen omin sanoin

● Tarinat, joissa on kiinnostavia henkilöhahmoja ja jännittävä, mutta looginen juoni, on helpompi muistaa: Kirjoita lukemasi uudelleen tarinan muotoon. Älä pelkää yksinkertaistaa kirjaa. Karsi tarinastasi kaikki ylimääräinen, mutta älä mitään, mikä herätti uteliaisuutesi. Voisiko tarinastasi tehdä elokuvan? Voit tehdä muistiinpanosi myös vaikka laulun tai runon muotoon

● Lukeminen on pitkäjänteisestä työtä, tiedon ”sisäistäminen” tapahtuu vähitellen lukukertojen välillä ja levossa. Lue siis mieluummin monta kertaa ja vähän kerrallaan.

   

Kirjoittamiseen liittyviä ohjeita

● Kokeessa ja tutkielmassa mieti, kenelle kirjoitat. Hyvä ohje on: "Mieti miten kertoisit asiasta ihmiselle, joka ei ole siitä koskaan kuullut".

● Vaikka opettaja lukeekin tekstisi, et siis varsinaisesti kirjoita opettajalle.

● Älä siis epäröi kirjoittaa perusteellisesti kokeen/tutkielman taustatekijöistä ja -tiedoista. Älä pidä mitään liian itsestäänselvänä.

● Jäsennä tekstisi ennen kuin alat kirjoittamaan, vaikka vain muutamalla ranskalaisella viivalla tai pienelläkin käsitekartalla.

● Tee itsellesi lisäkysymyksiä. Vastaa niihin, mutta älä sisällytä lisäkysymyksiä vastaukseen.

● Kirjoita kokonaisin virkkein. Tee kappaleistasi loogisia kokonaisuuksia.

● Älä unohda omaa pohdintaa! Kerro myös omista ajatuksistasi.

● Tee muistiinpanoja oppitunneilla! Harjoittelemalla kirjoittamisesta tulee helpompaa, nopeampaa ja hauskempaa. Kirjoittaminen on myös lihastyötä, jota pitää harjoitella samalla tavalla kuin vaikkapa urheilua.