Ylioppilastutkinto

Lukion opiskelun päättövaiheessa suoritetaan valtakunnallinen päättökoe eli ylioppilastutkinto. Tutkinto varmistaa, että opiskelijat ovat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Lisätietoa ylioppilastutkinnosta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Arviointi

Ylioppilastutkinnon kokeiden arvosanat:

laudatur (L) 

eximia cum laude approbatur (E)

magna cum laude approbatur (M) 

cum laude approbatur (C)

lubenter approbatur (B) 

approbatur (A) 

improbatur (I) = hylätty