Ihminen ja ympäristö

Jakson moduuleita sitoo ainakin osittain yhteinen teema, jota voidaan käsitellä moduuleitten yhteisillä tai erillisillä projekteilla, ryhmätöillä tai muilla tavoin.

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

FY2

KE2