Väittely 1

Opintojaksossa opiskellaan ajattelemisen ja argumentoimisen taitoja sekä ymmärretään, että väittelijä ei ole niinkään propagandisti vaan tutkija, joka suhtautuu kiistanalaisiin aiheisiin suurella vakavuudella. Jaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson laajuus 2 op.

Opintojaksossa yhdistyvät suomen kieli ja kirjallisuus sekä filosofia.

Opintojakso sisältää moduulit:

ÄI15

FI6