Näin opiskelet äidinkieltä

Lukemiseen liittyviä ohjeita 

 • Tutustu monipuolisesti erilaisiin teksteihin. Näin saat mallia yleiskielisestä ilmaisusta ja käsitteellisestä kielenkäytöstä. Esimerkiksi netin keskustelupalstoilla käytettävä kieli ei ole hyvä malli asiatekstien kielestä.

• Erityisesti asiatekstejä lukiessasi tarkista, että ymmärrät tekstin sanaston. Tarkista vieraiden tai vaikeiden käsitteiden merkitys. Opettele käyttämään sanakirjoja.

• Ota huomioon, että äidinkielen tunneilla luetaan tekstejä monesti muista kuin pelkästä sisällön näkökulmasta. Tarkkaile kieltä. Tulkitse tekstejä etsimällä piilomerkityksiä, sillä teksteillä on muukin kuin pintataso. Perustele kuitenkin tulkintasi tekstihavainnoilla.

• Suunnittele isojen töiden aikataulutus, esimerkiksi romaanin lukeminen. Tee romaania lukiessa muistiinpanoja. Sulattele teosta ajattelemalla omia ajatuksia teoksesta jo lukuvaiheessa.

Kirjoittamiseen liittyviä ohjeita

• Huomaa, että tekstien rakentaminen on tietoista toimintaa (prosessi), jota voi opiskelemalla kehittää. Antaudu työn tekemiselle ja vaivannäölle.

• Tutustu erilaisiin tapoihin rakentaa ja suunnitella tekstiä.

• Kokeile erilaisia, tunneilla esiteltyjä suunnittelemisen tapoja. Käytä itsellesi parhaiten toimivaa tapaa.

• Opettele lukemaan kaikkien kirjoitustehtävien tehtävänannot tarkasti. Tunnista käskyn pääkäsitteet ja käskyverbi, jotta saat selville, mitä tehtävässä tavoitellaan.

• Aseta itsellesi tekstin tekemisen eri osa-alueisiin liittyviä tavoitteita. Välillä voit harjoitella aloittamista, keskittyä kielen oikeellisuuteen, parantaa sidosteisuutta ja kappalejakoa tai kehittää sisällön syvyyttä runsaammilla esimerkeillä. Kaikessa ei voi kehittyä kerralla. Huomaa, että tuotettava teksti ei ole iso epämääräinen könttä, vaan osiensa summa.

• Malta maistella sanojen merkityksiä, jotta alkaisit löytää kuhunkin käyttöyhteyteen mahdollisimman tarkan ja ilmeikkään ilmaisun.