Opiskelun tuki

Tukiopetus ja opintopaja

Opettajat antavat tukiopetusta tarvittaessa. Säännöllisesti järjestettävässä opintopajassa opiskelija voi tehdä puuttuvia tehtäviä tuetusti.

Opiskeluhuolto

Lukiossamme toimii sekä yhteisöllinen että yksilöllinen opiskeluhuolto.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

 • kehittää koulun toimintakulttuuria
 • laatii erityistilanteiden toimintasuunnitelmia
 • kehittää koulun yleistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Yksilöllinen opiskeluhuolto

 • auttaa opiskelijoiden ongelmissa, jotka eivät ole ratkenneet ryhmänohjaajan, opiskelijan ja huoltajan yhteydenpidon avulla
 • toimii hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.

Terveydenhoitajan palvelut

Opiskelija käy ensimmäisen opiskeluvuoden aikana terveydenhoitajan terveystarkastuksessa ja toisena lääkärintarkastuksessa. Asevelvollisilla opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus toteutuu asevelvollisen ennakkoterveystarkastuksen yhteydessä. Opiskelija voi lisäksi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa ja ensiapua vaativissa sairastapauksissa. 

Hormonaalista ehkäisyä tarvitsevat varaavat ajan terveydenhoitajalle.

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettaja

 • tekee lukitestit ja kirjoittaa lukilausunnot
 • laatii tarvittaessa opiskelijan (ja huoltajan) kanssa yhdessä oppimissuunnitelman opintojen tueksi
 • tukee oppimisen vaikeuksissa ja auttaa kehittämään opiskelutaitoa
 • järjestää pienryhmäopetusta ja yksilöohjausta
 • hakee opiskelijan kanssa erityisjärjestelyt ylioppilastutkintoon.

Kuraattoripalvelut

Kuraattorista voi olla apua

 • ihmissuhteisiin liittyvissä huolissa 
 • jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä pulmissa
 • arkirytmin ja elämänhallinnan pulmissa. 

Psykologipalvelut

Voit varata ajan psykologille esimerkiksi, jos

 • tunnet olosi väsyneeksi
 • stressaantuneeksi tai sinua jännittää
 • mielialasi on laskenut tai sinua ahdistaa
 • tarvitset tukea ihmissuhteissa
 • opiskelu ei suju tai ei kiinnosta
 • sinulla on opiskelupaineita
 • tunnet olevasi eksyksissä tai yksin
 • mietit, kuka olet
 • elämässäsi tapahtuu muutoksia, jotka huolestuttavat sinua
 • kohtaat elämässäsi kriisin
 • pelkäät esiintymistä tai keskusteluja puolituttujen kanssa.

Keskustelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät koulun nettisivuilta yhteystiedoista.