Arvosanan korottaminen

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Hyväksyttyä ylioppilaskoetta voi uusia ilman aikarajaa niin monta kertaa kuin haluaa. Opiskelijan tulee olla yhteydessä lukionsa koulusihteeriin, joka luo Wilmaan tunnukset ilmoittautumista varten.

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylättyä ylioppilaskoetta voi uusia kolme kertaa kolmen seuraavan peräkkäisen kirjoituskerran aikana. Opiskelija ilmoittautuu kokeeseen Wilman kautta.