Arvosanan korottaminen

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Hyväksyttyä ylioppilaskoetta opiskelija voi uusia ilman aikarajaa niin monta kertaa kuin haluaa. Lukiostamme valmistuneen opiskelijan tulee olla yhteydessä koulusihteeriin, joka luo Wilmaan tunnukset hänelle ilmoittautumista varten.

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylättyä ylioppilaskoetta opiskelija voi uusia kolme kertaa kolmen seuraavan kerran aikana. Opiskelija ilmoittautuu kokeeseen Wilman kautta.