Espanjan kieli

Espanjan kieli on yksi maailman puhutuimmasta neljästä kielestä kiinan, englannin ja hindin ohella. Se on yksi YK:n virallisista kielistä. Espanjaa puhuu äidinkielenään yli 300 miljoonaa ihmistä Espanjan lisäksi Etelä- ja Keski-Amerikassa. Yhdysvalloissa on myös merkittävä espanjankielinen vähemmistö. Espanjan kieltä voi opiskella B2/B3-kielenä Hyrylässä.

Espanjan kielen opiskelu antaa

  • espanjan yhteiskunnan ja kulttuurien tuntemusta
  • mahdollisuuden tutustua espanjankieliseen maailman.

Kurssien suoritusjärjestys

B2/B3-tasot - Valtakunnalliset syventävät kurssit

Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (ESB31)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta ja viestintää arkeen liittyvissä tilanteissa ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaita ilmaisuja. Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja sen suhteeseen muihin opiskelijan opiskelemiin kieliin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Matkalla maailmassa (ESB32)

Kurssilla harjoitellaan matkustamiseen ja sosiaaliseen kohtaamiseen sekä asiointiin liittyviä tilanteita. Opetellaan lisää viestintästrategioiden käyttöä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Elämän tärkeitä asioita (ESB21/33)

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin
ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Monenlaista elämää (ESB22/34)

Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa
ja ulkomailla. Erityisesti kiinnitetään huomiota mahdollisiin sosiaalisten koodien eroavaisuuksiin. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Hyvinvointi ja huolenpito (ESB23/35)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin. Vuorovaikutustilanteita ja mielipiteen sanomista harjoitellaan eri viestintäkanavia käyttäen. Keskusteluita käydään sekä kurssin aihealueista että arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä. Kurssilla pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.


Kulttuuri ja mediat (ESB24/36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Kurssi arvoidaan numeroilla 4-10.


Opiskelu, työ ja tulevaisuus (ESB25/37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssi arvoidaan numeroilla 4-10.


Yhteinen maapallomme (ESB26/38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Kurssilla puhutaan  luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä ja kestävästä elämäntavasta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.


Kansainvälinen toiminta (ESB27)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielitaidon osa-alueita: kuullunymmärtämistä, suullista kielitaitoa, kielioppiharjoituksia, tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.


Viesti puhuen ja kirjoittaen (ESB28)

Kurssi on tarkoitettu abiturienteille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa espanjan kielen taitoaan ennen ylioppilaskoetta. Kurssilla tehdään paljon kuunteluharjoituksia, kerrataan kielioppia, luetaan tekstejä ja kirjoitetaan aineita. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

B2/B3-tasot - Paikalliset syventävät kurssit

Kansainvälinen toiminta (ESB39)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielitaidon osa-alueita: kuullunymmärtämistä, suullista kielitaitoa, kielioppiharjoituksia, tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Viesti puhuen ja kirjoittaen (ESB310)

Kurssi on tarkoitettu abiturienteille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa espanjan kielen taitoaan ennen ylioppilaskoetta. Kurssilla tehdään paljon kuunteluharjoituksia, kerrataan kielioppia, luetaan tekstejä ja kirjoitetaan aineita. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.