Venäjän kieli

Venäjän kieli on Euroopan puhutuin kieli. Suomelle venäjän kielellä ja Venäjän tuntemuksella on aivan erityinen merkitys. Suomessa on aina tarvittu venäjänkielentaitoisia asiantuntijoita. Venäjänkielisten maahanmuuttajien ja ostovoimaisten turistien määrän kasvun myötä venäjän kielen taitajia tarvitaan entistä enemmän. Venäjän kielen osaajia tarvitaan niin kaupan, teollisuuden, kulttuurin kuin matkailunkin piirissä. Venäjän kieltä voi opiskella Hyrylässä B2/B3-kielenä.

Venäjän kielen opiskelu antaa opiskelijalle

  • Venäjän kulttuurin tuntemusta
  • mahdollisuuden tutustua venäläiseen yhteiskuntaan.

Kurssien suoritusjärjestys

B2/B3-tasot - Valtakunnalliset syventävät kurssit

Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (VEB31)

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimistä,  esittäytymistä ja hyvästelyä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää, mutta lisäksi opitaan aluksi tunnistamaan ja lopuksi myös kirjoittamaan kyrilliset aakkoset. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Matkalla maailmassa (VEB32)

Kurssin aihepiirejä ovat muun muassa kielitaito, viikonpäivät, liikennevälineet ja viikonlopun vietto. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Elämän tärkeitä asioita (VEB21/33)

Kurssin aiheita ovat harrastukset, vapaa-aika, matkustaminen ja tien kysyminen. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.  Kirjoitetaan myös pieniä viestejä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Monenlaista elämää (VEB22/34)

Kurssin aihepiireinä ovat suomalaiset ja venäläiset ihmisinä, Suomen ja Venäjän maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Erityisesti tutustutaan Pietariin ja Moskovaan. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Hyvinvointi ja huolenpito (VEB23/35)

Kurssin aiheina ovat esimerkiksi terveys, luonteenpiirteet, ulkonäkö, teatteri ja kirjallisuus. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kulttuuri ja mediat (VEB24/36)

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi venäläinen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri, baletti tai urheilu. Jotain kulttuurin alaa voidaan painottaa oppilaiden mieltymysten mukaan. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan opintovierailu Helsingin yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden laitoksella. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB25/37)

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä suomalaisten ja venäläisten nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Vertaillaan kummankin maan koulutusjärjestelmiä. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Yhteinen maapallomme (VEB26/38)

Kurssin aiheina ovat muun muassa kansainvälisyys, arjen ilot ja huolet, urheilu ja kulttuuri. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kansainvälinen toiminta (VEB27)

Kurssin aiheita ovat ihmissuhteet, matkustaminen, liike-elämä, juhlat ja ammatinvalinta. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielitaidon osa-alueita: kuullunymmärtämistä, suullista kielitaitoa, kielioppiharjoituksia, tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssia arvioidaan numeroin 4-10.


Viesti puhuen ja kirjoittaen (VEB28)

Kurssi on tarkoitettu abiturienteille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa venäjän kielen taitoaan ennen ylioppilaskoetta. Kurssilla tehdään paljon kuunteluharjoituksia, kerrataan kielioppia, luetaan tekstejä ja kirjoitetaan aineita. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


B2/B3-tasot - Paikalliset syventävät kurssit

Kansainvälinen toiminta (VEB39)

Kurssin aiheita ovat ihmissuhteet, matkustaminen, liike-elämä, juhlat ja ammatinvalinta. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielitaidon osa-alueita: kuullunymmärtämistä, suullista kielitaitoa, kielioppiharjoituksia, tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssia arvioidaan numeroin 4-10.

Viesti puhuen ja kirjoittaen (VEB28)

ylioppilaskoetta. Kurssilla tehdään paljon kuunteluharjoituksia, kerrataan kielioppia, luetaan tekstejä ja kirjoitetaan aineita. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.