Taiteiden väliset kurssit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA1)

Kurssilla valmistetaan koululle musikaaliesitys yhteistyössä yläasteen kanssa. Opiskelija voi osallistua näyttelemällä, laulamalla solistina tai kuorossa, soittamalla yhtyessä tai tekemällä äänentoistoa, valaistusta, lavastusta tai puvustusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Nykytaiteen keinoin (TA2)

Taidetta kaikilla aisteilla (TA3)

Paikalliset soveltavat kurssit

Koulun tapahtumat -kurssi (TA4/MU7)

Koulun tapahtumien erilaisissa vastuutehtävissä toimiminen kootaan
kurssiksi. Opiskelija pitää tapahtumapäiväkirjaa, jonka suoritukset kunkin tapahtuman vastuuopettaja
kuittaa joka kerta erikseen. Suorituksiksi lasketaan esiintymiset koulun juhlissa, vanhempainilloissa ja muissa tilaisuuksissa harjoitteluineen, mukaan lukien äänentoisto, valaistus, muu tekniikka, kuvaaminen, tallentaminen, lehtikirjoituksen laatiminen jne. Päiväkirja palautetaan lukuvuoden lopussa. Kurssin laajuus voi vaihdella œ - 4 kurssin välillä. Esitystä valmisteltaessa opiskelija osallistuu harjoituksiin säännöllisesti. Puolikkaita kursseja voi suorittaa useita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).