Ilmaisutaito

Lukiossa ilmaisutaidon tavoitteena on auttaa opiskelijaa rohkaistumaan itseilmaisussaan. Opiskelija kehittää ja monipuolistaa kokonaisilmaisuaan sekä oppii löytämään luovuutensa ja vahvistamaan sitä. Tunneilla harjoitellaan keskittymistä, havainnointia, improvisointia ja tilanteessa toimimista. Ilmaisutaito on kokemuksellinen oppiaine, joka kehittää ryhmässä toimimisen taitoja.

Paikalliset soveltavat kurssit

Ilmaisutaito 1 (IT1)

Ilmaisutaidon kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia oman ilmaisun tukemiseksi ja kehittämiseksi. Kurssi rohkaisee esiintymään ja tukee ryhmätyötaitojen kehittymistä. Kurssilla tehdään lopputyö ja käydään teatterissa. Keskeisiä sisältöjä ovat improvisaatio, puhetekniikka, fyysinen ilmaisu jännittämisen hallinta ja rentoutuminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Ilmaisutaito 2 (IT2)

Kurssilla syvennetään oman ilmaisun taitoja. Kurssilla tehdään lopputyö ja käydään teatterissa. Keskeisiä sisältöjä ovat improvisaatioharjoitukset, valmiin esityksen tekeminen sekä puvustukseen, lavastukseen, valaistukseen ja esitystekniikkaan tutustuminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).