Vauhtia kielen oppimiseen

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin kielenopiskelun ja kielitiedon käsitteisiin. Opintojaksossa käydään läpi kielenopiskelun oppimisstrategioita ja kehitetään yleistä kielitietoisuutta. Jakossa käydään läpi kielitaitotasojen kuvaukset (eurooppalaiseen viitekehykseen tutustuminen) ja tuetaan opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymistä (kieliprofiili).

Opintojakson laajuus on 2 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

ENA1

RUB1