Tutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Jo lukio-opintojen alussa kannattaa miettiä, mitkä aineet mahdollisesti sisällyttää ylioppilastutkintoon. Opinto-ohjelmaan on hyvä valita kirjoitettavaista aineista 1. ja 2. vuodelle syventäviä kursseja.

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti. Hajautettaessa tutkinnon voi jakaa enintään kolmelle peräkkäiselle kerralle. Opiskelija päättää itse, milloin aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen. Kokeisiin osallistumisen ehtona on, että aineen pakolliset kurssit on suoritettu.

Hajautettaessa on viimeiselle kerralle jätettävä vähintään yksi pakollinen koe. Mikäli kokeisiin ei osallistuta mainitussa ajassa, voi joutua suorittamaan uudelleen hyväksytysti suoritettuja kokeita.

Opiskelija tekee tutkinnon hajauttamissuunnitelman Wilmassa 1. vuonna ja tekee siihen muutoksia tarvittaessa.

Hajauttamissuunnitelmassa on erityisesti huomioitava reaaliaineiden koepäivät, koska koepäivänä voi suorittaa vain yhden reaalikokeen. Reaaliaineet jakautuvat kahdelle koepäivälle:

ryhmä 1: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ryhmä 2: uskonto UE/UO, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Ylioppilastutkinnon suorittamista pohtiessaan pitää miettiä seuraavia asioita:

  • Kuinka monta ainetta kirjoittaa?
  • Onko pakko hajauttaa ainevalikoiman (etenkin reaaliaineet) takia?
  • Stressaavatko monet samanaikaiset kokeet?
  • Ehtiikö asiat oppia ennen kirjoituksia? Huvikseen ei kannata kokeilla syksyllä ja uusia keväällä.
  • Syksyn lukuloma on kesäloma. Jos on valmis lukemaan kesällä, voi syksyllä kirjoittaa 1-2 ainetta. Syksyn kirjoitukset ovat 1. jaksossa, jolloin suoritettavana on muita kursseja ja kokeita.

Ylioppilastutkinnon vaihtoehtoisia aikatauluja:

Lukio-opinnot 3 vuodessa, jolloin tutkinnon suorittamisen voi aloittaa 2. vuoden keväällä tai 3. vuoden syksyllä ja päättää 3. vuoden keväällä.

Lukio-opinnot 3,5 vuodessa, jolloin tutkinto on valmis 4. vuoden syksyllä. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan 3. vuoden syksyllä.

Lukio-opinnot  4 vuodessa, jolloin tutkinto on valmis 4. vuoden keväällä. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan 3. vuoden keväällä.