Tutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Jo lukio-opintojen alussa kannattaa miettiä, mitkä aineet mahdollisesti sisällyttää ylioppilastutkintoon. Opintoihin on hyvä valita syventäviä kursseja kirjoitettavista aineista jo 1. ja 2. vuodelle.

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti. Hajautettaessa tutkinnon voi jakaa enintään kolmelle peräkkäiselle kerralle. Opiskelija päättää itse, milloin aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen. Kokeisiin osallistumisen ehtona on, että aineen pakolliset kurssit on suoritettu.

Hajautettaessa on viimeiselle kerralle jätettävä vähintään yksi pakollinen koe. Mikäli tutkinto ei tule valmiiksi kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, voi joutua suorittamaan uudelleen aiemmin hyväksytysti suoritettuja kokeita.

Opiskelija tekee tutkinnon hajauttamissuunnitelman Wilmassa 1. vuonna ja tekee siihen muutoksia tarvittaessa.

Hajauttamissuunnitelmassa on erityisesti huomioitava reaaliaineiden koepäivät, koska koepäivänä voi suorittaa vain yhden reaalikokeen. Reaaliaineet jakautuvat kahdelle koepäivälle:

ryhmä 1: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ryhmä 2: uskonto UE/UO, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Ylioppilastutkinnon suorittamista pohtiessaan pitää miettiä seuraavia asioita:

  • Kuinka monta ainetta kirjoittaa?
  • Onko pakko hajauttaa esimerkiksi reaaliainevalikoiman takia?
  • Ehtiikö asiat oppia ennen kirjoituksia? 
  • Syksyn lukuloma on kesälomalla. Onko valmis lukemaan kesällä? Syksyn kirjoitukset ovat 1. jaksossa, jolloin suoritettavana on muita kursseja ja kokeita. Tällöin on kohtuullista kirjoittaa 1−2 ainetta.
  • Stressaavatko monet samanaikaiset kokeet?

Ylioppilastutkinnon vaihtoehtoisia aikatauluja:

Lukio-opinnot 3 vuodessa, jolloin tutkinnon suorittamisen voi aloittaa 2. vuoden keväällä tai 3. vuoden syksyllä ja päättää 3. vuoden keväällä.

Lukio-opinnot 3,5 vuodessa, jolloin tutkinto on valmis 4. vuoden syksyllä. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan 3. vuoden syksyllä.

Lukio-opinnot  4 vuodessa, jolloin tutkinto on valmis 4. vuoden keväällä. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan 3. vuoden keväällä.