Muualla suoritetut kurssit

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa ja osaamisen tunnustamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin kotimaassa suoritettujen opintojen osalta.

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi kursseiksi. Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, annetaan kurssista numeroarvosana. Muualla suoritetut kurssit, joille ei löydy vastaavuutta opetussuunnitelmasta kirjataan ko. oppiaineen 20. kurssiin. Kurssien laajuus muutetaan suoritusta vastaavaksi. Kursseista ei anneta numeroarviointia, vaan ne merkitään suoritetuiksi.

Tuusulan lukiossa kurssien hyväksilukemista haetaan rehtorilta tai apulaisrehtoreilta. Opiskelija toimittaa alkuperäisen todistuksen opinnoista kansliaan. Todistuksessa tulee näkyä myös opintojen laajuus. Mikäli opinnot tai suoritukset tapahtuvat lukuvuoden aikana, ota yhteys syyslukukauden alussa rehtoriin ja sovi kurssien hyväksilukemisesta.

Esimerkkejä lukio-opintoihin hyväksi luetuista opinnoista tai muusta osaamisesta

  • Tuusulan opiston ja ammattioppilaitosten kurssit
  • vaihto-opiskeluvuoden kurssit
  • urheiluvalmennus (mutta ei ole koulun urheiluvalmennusryhmässä)
  • peruskoulussa suoritettu MAY1-kurssi.