Muualla suoritetut opinnot

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa ja osaamisen tunnustamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin kotimaassa suoritettujen opintojen osalta.

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, valtakunnallisiksi valinnaisiksi tai paikallisiksi valinnaisiksi opinnoiksi. Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan opintojaksoon, annetaan numeroarvosana. Muualla suoritetut opinnot, joille ei löydy vastaavuutta opetussuunnitelmasta kirjataan ko. oppiaineen 20. moduuliin. Opintojen laajuus muutetaan suoritusta vastaavaksi. Em. ei anneta numeroarviointia, vaan ne merkitään suoritetuiksi.

Tuusulan lukiossa opintojen hyväksilukemista haetaan rehtorilta tai apulaisrehtoreilta. Opiskelija toimittaa alkuperäisen todistuksen opinnoista kansliaan. Todistuksessa tulee näkyä myös opintojen laajuus. Mikäli opinnot tai suoritukset tapahtuvat lukuvuoden aikana, ota yhteys syyslukukauden alussa rehtoriin ja sovi hyväksilukemisesta.

Esimerkkejä lukio-opintoihin hyväksi luetuista opinnoista tai muusta osaamisesta

  • Tuusulan opiston ja ammattioppilaitosten opinnot
  • vaihto-opiskeluvuoden opinnot
  • urheiluvalmennus (mutta ei ole koulun urheiluvalmennusryhmässä)
  • peruskoulussa suoritettu MAY1-opintojakso.