Lukion oppimäärä

Ennen 2021 aloittaneiden lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista pakollisten kurssien osuus on 47 kurssia lyhyen matematiikan ja 51 kurssia pitkän matematiikan opiskelijalle.

Kurssit jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä paikallisiin soveltaviin kursseihin. Valtakunnallisia syventäviä kursseja tulee opinto-ohjelmaan sisältyä vähintään 10.

2021 jälkeen aloittaneiden lukion oppimäärä sisältää vähintään 150 opintopistettä, joista pakollisia valtakunnallisia on 94−102 opintopistettä ja syventäviä vähintään 20 opintopistettä. 

Oppiaineiden tuntijakotaulukossa (Oppiaineet ja opintojaksot) kerrotaan opintojaksojen määrät.