Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista pakollisten kurssien osuus on 47 kurssia lyhyen matematiikan ja 51 kurssia pitkän matematiikan opiskelijalle.

Kurssit jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä paikallisiin soveltaviin kursseihin. Valtakunnallisia syventäviä kursseja tulee opinto-ohjelmaan sisältyä vähintään 10.

Oppiaineiden tuntijakotaulukossa (Oppiaineet ja kurssikuvaukset) kerrotaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien sekä paikallisten soveltavien kurssien määrä.