Erityisjärjestelyt

Opiskelijalla on oikeus anoa ylioppilastutkintolautakunnalta erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksiin lukihäiriön, vieraskielisyyden, sairauden tai vamman perusteella. Erityisjärjestely tulee anoa hyvissä ajoin ennen ensimmäistä tutkintokertaa.

Kaikille lukion ykkösille tehdään lukiseula, jonka tulosten perusteella opiskelijat tulevat oppimistaitojen kurssille. Sen yhteydessä tehdään tarkempi lukitestaus ja tarvitsijoille lukilausunnot lukion toisen vuoden syyslukukaudella. Aineenopettajien huomiot ja kommentit ovat tärkeä osa lukilausuntoa. Erityisjärjestelyjä  tulisi kokeilla eri kokeissa jo lukioaikana hyvissä ajoin ennen ylioppilaskirjoituksia. 

Erityisopettajalta saa tarvittaessa lisätietoa erityisjärjestelyistä. Lisätietoa löytyy myös ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.