Ennen vuotta 2022 kirjoitukset aloittaneille

Pakolliset kokeet

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta.

Kaikille pakollinen on äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Lisäksi kokelas valitsee kolme pakollista seuraavista:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • yhden reaaliaineen koe.

Yhden kokeista tulee olla A-tason koe (matematiikka, toinen kotimainen tai vieras kieli).

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän suorittaa ne.

Ylimääräiset kokeet

Kokelas voi suorittaa ylimääräisinä reaaliaineiden, matematiikan, toisen kotimaisen kielen tai vieraiden kielten kokeita, joita hän ei suorita pakollisina. Ylimääräisten kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Kokeita suositellaan suoritettavaksi vähintään viisi. Useamman kokeen suorittamisesta voi olla hyötyä jatko-opintoihin hakemisessa tai pakollisen kokeen hylätyn suorituksen kompensoinnissa.