Muuttuva maailma

Opintojakson tavoitteena on perehtyä valikoituihin kriiseihin historian ja maantieteen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää historian ja geopolitiikan merkityksen kriisien kehittymisessä.

Opintojakson laajuus on 4 op.

Opintojakso sisältää moduulit:

GE1

HI2